Benieuwd naar de fractie? Kom een keer kijken!

 

Wist je dat alle leden van GroenLinks PvdA van harte welkom zijn om een fractievergadering bij te wonen?

3 december was mijn eerste keer
Ik had me per WhatsApp aangemeld bij de fractievertegenwoordiger Leo Lindhout, en was van harte welkom. Met het oog op Sinterklaas had ik een speculaasstaaf meegenomen. Dat was niet nodig geweest. Pepernoten en ander lekkers waren er al in overvloed.

Successen vieren
Er werd met gepaste tevredenheid teruggekeken op de laatste raadsvergadering. GroenLinks PvdA was toen initiatiefnemer van maar liefst drie moties:

·       Om bij aanbestedingen publieke waarden, zoals arbeidsvoorwaarden en milieu, beter te borgen. In plaats van een race naar de laagste prijs.

·       Over een oproep aan de staatssecretaris en alle landelijke partijen om een oplossing te vinden voor de 400 in Nederland gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd.

·       Over nadere samenwerking tussen het college en de raad om van samenlevingsakkoorden een succes te maken.

Alle moties waren uiteindelijk unaniem door de Gemeenteraad aangenomen!
Een groot compliment aan de fractie. Ze hadden zelfs de VVD meegekregen met de motie over de asielkinderen. Wat mij betreft politiek die ertoe doet.

Blik vooruit
Vervolgens werd de ‘Informatieronde’ voorbereid. Over welke vragen iedereen gaat stellen aan de ambtenaren en het college ter voorbereiding van de volgende Raadsvergadering. Ook is afgesproken binnenkort uitgebreid stil te staan bij de nieuw te bouwen Maanwijk. Om ervoor te zorgen dat die duurzaam, gezond en sociaal wordt.

Een winnend team?
Tot slot viel mij de diversiteit en goede sfeer van het team op. Er werd echt naar elkaar geluisterd om samen verder te komen. Ik ben best trots op onze raadsleden en fractievertegenwoordigers en zal vast nog wel een keer komen. Misschien zie ik jou daar dan ook? Meldt je bij fractieleden, bestuur of sluit aan.

Enno van Hamel
Secretaris GroenLinks

DE TOEKOMST VAN WATER in Leusden

DINSDAG 13 NOVEMBER

Tijd:   20.30 – 21:30 uur

Plaats:   Huis van Leusden

Spreker:  FRANS TER MATEN

Heemraad en Leusdenaar

TOEGANG GRATIS                         WEES WELKOM!

 

Grote droogte zoals deze zomer en veel, plotselinge wateroverlast gaan steeds vaker samen. Wat kunnen we hier als Leusdenaren aan doen? Heemraad (een soort wethouder in het waterschap) en Leusdenaar Frans ter Maten houdt hierover een lezing in Het Huis van Leusden.

Toegang is gratis, alle belangstellenden zijn welkom.

We ondervinden het nog steeds: last van de droogte van deze zomer. Er zal veel regen moeten vallen om de waterstand weer op peil te brengen. In de Leusderkrant van 10 oktober stond hierover een uitgebreid artikel. Tegelijkertijd zullen grote plensbuien steeds vaker een normaal fenomeen worden. Straten en pleinen zullen vaker blank staan. Riolen worden overbelast. Hoe kunnen we als Leusdenaren hiermee omgaan? Heemraad en Leusdenaar Frans ter Maten geeft hierover een interactieve lezing op dinsdag 13 november in Het Huis van Leusden.

Heemraad? Dat klinkt ouderwets. Het woord is dat ook zeker! Een heemraad is een bestuurder in het waterschap, een soort wethouder. Waterschappen dateren uit de Middeleeuwen. Maar hun werk is nog altijd actueel. Ze zijn verantwoordelijk voor dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor voldoende water in sloten, kanalen en rivieren en ze zorgen in overleg met boeren vol voldoende water voor de agrarische sector.

Ook heemraad Frans en ‘zijn’ waterschap Vallei en Veluwe, waar Leusden onder valt, zijn verre van ouderwets. ‘Dit waterschap is toonaangevend in Nederland. Wij zijn in 2020 energieneutraal.’ Het waterschap doet dit door bijvoorbeeld energie op te wekken en fosfaat te winnen uit afvalwater. ‘De rioolzuiveringsinstallatie in Amersfoort is een energie- en grondstoffenfabriek. De fabriek levert onder meer kunstmest die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw.’

Het waterschap werkt dus aan grote innovaties, maar doet ook praktische, charmante dingen. Zoals deze zomer het redden van de elrits en de beekprik in de Veluwe. Frans ter Maten was erdoor op alle televisiezenders te zien. ‘Ik had nog nooit van een elrits gehoord. Maar dat blijkt een zeldzame vis.’ De beek waar beide vissoorten in leefden aan de oostkant van de Veluwe kwam deze zomer in snel tempo droog te staan. ‘We hebben toen een evacuatieplan opgezet om ze te redden. Het zijn eigenlijk klimaatevacués,’ zegt Frans.

Het waterschap speelt een centrale rol op de thema’s duurzaamheid en klimaat. Ze timmert samen met ambitieuze gemeentes aan de weg en port wethouders uit andere gemeenten juist op. Frans ziet daarnaast een rol voor ons allemaal. ‘Eigenlijk zou iedereen hemelwater zelf moeten opvangen, zodat de riolen niet overbelast worden en ons afvalwater niet teveel wordt verdund. Hoe? Zorg voor minder steen en meer groen in je tuin. Dat helpt ook nog eens om in de zomer koeler te kunnen slapen!’

Tijdens zijn interactieve lezing zal Frans verder ingaan op de toekomst van water in Leusden. Toegang is gratis, alle belangstellenden zijn welkom.

 

De lezing staat hiermee ook in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op 20 maart 2019.

 

Uitnodiging: 10 juli voor dialoog over College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Het college zal deze maand het concept van het College uitvoeringsplan presenteren. Fractie en bestuur wil graag met jullie hierover in gesprek. Dit willen we doen op 10 juli.

Het concept hiervan vinden jullie als via deze link:

  1. CUP 2018 – 2022 d.d. 18 juni 2018
  2. bijlage Wenseninventarisatie nieuw beleid 2019
  3. Memo meicirculaire 2018
  4. bijlage Financieel overzicht CUP 2018-2022

Het concept komt ook in de raad.

  • 5 juli: Toelichting op het concept CUP door college aan de raad. Zie ook daar de vergaderstukken.

Kom naar het gemeentehuis of volg de bespreking live op www.leusden.nl en
whatsapp: http://bit.ly/RAPgroepL (let op Hoofd en kleine-letters)

 

  • 10 juli: – dialoog met de GL-PvdA leden sessie per thema over concept CUP

Onderwerpen: Wat willen we er in, en welke eventuele prioriteiten stellen wij als keuzes gemaakt moeten worden?

  • 11 juli: discussie in de raad voor raadsleden en fractievertegenwoordigers

 

We zien jullie graag online of Live op 5 juli & 10 juli
Kan je niet, maar wil je wel je mening aan ons laten weten? Klik dan hier en mail ons:Fractie & besturen

Locatie: De Kom