Blog 4. Zorg voor ouderen: akkoord ?

 

Met andere fractiegenoten en bestuursleden van GroenLinks-PvdA was ik afgelopen zaterdag weer op de Hamershof. Vol in de zon maar wel een koud windje. Vragend, pratend en flyers uitdelend. In onze gele jassen met luid en duidelijk ons logo. Over onze uitgangspunten, speerpunten en standpunten. Veel mensen weten nog niet wat ze op 21 maart gaan stemmen. Ze vragen naar waar we het verschil mee willen gaan maken in klinkklare taal. Ook Leusdenaren die helemaal geen vertrouwen hebben in de lokale politiek of in ons. Landelijk hebben jullie er een potje van gemaakt. “Of we van een actie van de Jumbo waren” zei ook nog een geinponem, maar hij zou wel op ons stemmen.

Een ontmoeting.

Ik raakte in gesprek met een vrouw die zat te wachten op een bankje. Ze had net vis besteld. Op mijn standaard openingsvraag of ik haar iets mocht vragen, zei ze openhartig ja. Ze bleek een kwieke dame van 88 jaar en nog zelfstandig wonend met haar man van 92. Haar grootste actuele probleem was dat de gemeente zo ver weg was. Ik keek haar vragend aan. “Ik en mijn man hebben een nieuw paspoort nodig” zei ze. Omdat haar man echt slecht liep en zelf aanwezig moest zijn voor vingerafdrukken, betekende dat dat ze ook vanwege de wachttijden op zag tegen de regio taxi. Ze zei dat ze contact zou zoeken met Stichting Wensboom Leusden die al meer geholpen had.

Naderhand heb ik me in haar positie proberen te verplaatsen. Had ze kinderen, buren, familie die haar hielpen ? Zou er een keukentafelgesprek geweest zijn of kende het sociale team, LL2, wijkverpleegkundige of huisarts het stel en de thuissituatie ? Ik hoop het voor haar en met name haar man. Het is uitgerekend het paspoort en de gemeente die haar de grootste actuele kopzorg geeft. Misschien tijd voor een mobiele service van de gemeente.

Zorg Akkoord.

Op de Hamershof kwam ik ook Erik Jan Tuininga van de Initiatiefgroep Van Onderen Op tegen. Wat mag Leusden zich gelukkig prijzen met zo’n initiatiefrijke groep onder aanvoering van de voormalig professor in de maatschappelijke betekenis der wiskunde en natuurwetenschappen. Ik werk zelf (overdag) in de zorg dus vanaf het begin ben ik deelgenoot van hun idee om in Leusden een Zorg en Welzijn Akkoord te sluiten. We hebben dat in ons programma ook overgenomen. Erik Jan vertelde dat hij een pact aan het maken is met de ANBO (ouderenbond). Nog meer krachten bundelen. Wat mij betreft staan we daar als GroenLinks-PvdA vierkant achter.

In ons programma willen we meer aandacht, informatie en hulp waar nodig voor (onder andere) ouderen. Langer zelfstandig kunnen wonen, betekent beleid initiëren zodat woningen aangepast of nieuwe aangepaste woningen kunnen worden gebouwd. Goede mantelzorg, huishoudelijke hulp waar nodig, contact met het sociale team, wijkverpleegkundige en huisarts is en blijft een pre. En vergeet de verborgen eenzaamheid en depressie bij oudere inwoners niet. En als daar binnen de budgetten die we van Den Haag krijgen niet genoeg ruimte voor is, dan zijn wij als GroenLinks-PvdA bereid om daar ruimte voor te maken.

Laten we met Erik Jan zorgen dat de Zorg een Akkoord krijgt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
0653234705