Blog 6: Kiezen.

Afgelopen week vond dan eindelijk het lijsttrekkersdebat plaats. Onder leiding van Carl Verheijen mocht ik met mijn collega’s Wim Vos (CDA), Albert Dragt (D’66), Karolien Pouwels (CU/SGP), Carlos Genders (VVD) en nieuwkomer Annette Belt (SP) in gesprek over de komende 4 jaar. Iedereen heeft het over duurzaamheid, gezondheid en inwoners. Als GroenLinks-PvdA onderscheiden we ons ook op deze 3 punten echt van de opvatting van de andere partijen.

Leusden energie neutraal.
De vlam kwam pas echt in de discussie door onze ambitie om Leusden al in 2030 energie neutraal te krijgen. Mijn collega’s reageerden als door een wesp gestoken. Kan niet (D’66). Niet realistisch (CDA). Te duur (VVD). Mijn stelling was dat “als we hoog willen springen we de lat hoog moeten leggen”. Stop met andere overheden genoeg budget in een fonds en stimuleer initiatieven van (samenwerkende) inwoners. Maak naast zon, wind en water gebruik van de vele innovaties die aanstaande zijn zoals warmte uit de grond en warmte verschillen in de lucht.
Als GroenLinks-PvdA Leusden staan we niet alleen. In het herziene rapport “Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt” zet Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Het uitgangspunt van en de visie voor dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot. “Het kan, er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma. Overigens is onze mening dat we in Leusden niet alleen anders energie moeten opwekken maar ook gewoon minder energie moeten verbruiken. Dus; neem de fiets, laten we zorgen voor goed openbaar vervoer of deel je elektrische auto.

Iedereen een gezond en goed leven.
Ook ten aanzien van de wijze waarop we kunnen zorgen dat iedere inwoner van Leusden een fatsoenlijk leven kan leiden maakt GroenLinks-PvdA het verschil. Hier stelden VVD, CU/SGP, D’66 en CDA dat we binnen de lijntjes van de beschikbare budgetten moeten blijven lopen. Dat budget is niet voldoende om alle vraag te dekken. Ik heb in ons standpunt verwoord dat zorg en welzijn geen markt is. Dat we met ervaringsdeskundigen, Ouderen- en Jongerenraad, zorgverzekeraars, gemeente, verenigingen én alle aanbieders een “zorg en welzijn akkoord” moeten afsluiten om verborgen armoede, de oplopende problemen van eenoudergezinnen en binnen de jeugdzorg op te lossen. En ja als het nodig is dwz als het vanuit de landelijke overheid beschikbare budget niet dekkend is dan passen we gewoon hoe dan ook binnen de begroting bij. Sterke schouders kunnen immers meer dragen.

Minimaal € 0,5 mln voor de wijken.
Wijkbewoners eigen verantwoordelijkheid én een eigen budget is het 3e issue waar we ook in het debat als GroenLinks-PvdA verder zijn gegaan dan de andere partijen. Wij trekken een budget van minimaal € 0,5 mln uit dat geheel aan de wijkbewoners is om te besteden aan een eigen leukere, meer veilige en duurzame leefomgeving in te richten. College, Raad en ambtenaren zullen wat ons betreft dus verantwoordelijkheid los moeten laten. Sterker nog: ze zullen het (nieuwe) gemeentehuis uit moeten om te achterhalen war er in de buurten achter de voordeur echt speelt. Wijkbewoners moet zicht organiseren zoals in Alandsbeek en Leusden Zuid-Tabaksteeg (ZeT). Een wijkbudget, wijkkamers, samenwerkende wijkbewoners met wijkverpleegkundige, zorgaanbieders, sociale teams en mantelzorgers zullen bewerkstelligen dat andere budgetten voor zorg, welzijn, onderwijs, openbare orde en infrastructuur effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet.

Relevante thema’s: werk, wonen en zwemmen.
Natuurlijk kwamen in het debat ook de voor iedere Leusdenaar bekende issues op tafel. Dit keer ging het niet over het Cultuurfonds of over de kracht van het verenigingsleven. Om met zwemmen te beginnen. GroenLinks-PvdA wil dat ieder kind in Leusden leert zwemmen. Dat kan door schoolzwemmen weer te introduceren of via aanvullende programma’s zoals de Afas Swim. Daarnaast hebben wij afgelopen week een motie ingediend om samen met alle betrokken gemeenten, provincie en de nieuwe exploitant Van de Lagemaat (tevens beheerder van de camping) van het “Hens” de stranden, bossen en het meer voor iedereen toegankelijk te houden. De genoemde partijen zouden voor 2018 € 100.000 op tafel moeten leggen om tijd te kopen om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Met de SP (nog geen stem in de Raad) zijn wij het als GroenLinks-PvdA hier voor, maar opvallend genoeg stemden alle andere fracties tegen.

De plannen voor woningbouw in Leusden zijn duidelijk. Er is een regionale visie maar Leusden heeft een stevig voorbehoud gemaakt. Tot 2040 zo’n 2000 extra woningen binnen de gemeentelijke contouren. Voor GroenLinks-PvdA is rood rood en groen groen. We willen aandacht voor sociale huisvesting, woningen voor starters, doorstroom en aangepaste woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen. In de hele discussie over bouwen in de Langesteeg en Tabaksteeg is in ons programma terug te vinden welke lijn we volgen. Niet bouwen in de Langesteeg en bij voorkeur niet in de Tabaksteeg. Daarnaast stellen we dat als er gebouwd moet worden dat landschappelijk ingepast moet worden. Tav het vervolg van de discussie over de Tabaksteeg vinden we dat Stichting de Boom, de aanwonenden en de gemeenten in ieder geval verder in gesprek dienen te gaan. Leusden heeft een prachtig buitengebied met ondernemende (melk)veehouderijen en landgoederen. Met het welzijn van dieren, behoud van de natuur en toegankelijkheid als uitgangspunt vinden we dat maatschappelijk ondernemen mogelijk moet blijven.

Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is voor alle politieke partijen een issue. Grote bedrijven zoals PON, Afas, Arag, Valk Hotel, Midden en Klein Bedrijven (winkeliers) zijn daarvoor belang hetgeen we als gemeente moeten ondersteunen. Met als voorwaarde dat deze bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren een kans te geven om (weer) ervaring op te doen en aan het werk kunnen blijven.

Kiezen.
Woensdag 21 maart zal blijken wat de inwoners van Leusden willen. Met hun stem zullen ze bepalen welke partijen met elkaar in onderhandeling gaan om een coalitie te smeden. Onze 3 speerpunten en de standpunten tav de thema’s zijn voor ons het uitgangspunten. Wij zijn er klaar voor.

PS: Dit was de laatste Blog voor de verkiezingen. De uitkomst van de onderhandelingen zal ik zeker in een Blog analyseren. Ik ben van plan ze op belangrijke momenten (Raadsvergaderingen, informatieavonden, moties) te gaan continueren. Laat maar weten wat u er van vindt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
@sturkmarcel of WhatsApp 0653234705