Bestemmingsplan Sporthal Burgemeester Buiningpark.

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van de 2e sporthal. De Postduivenvereniging Leusden (PVL) heeft beroep ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de Raad. Het beroep van de PVL is in oktober 2017 behandeld door de Raad van State (RvS). De RvS heeft in de beroepszaak een tussenuitspraak gedaan in december 2017 en de gemeente opgedragen om inzichtelijk te maken of de parkeergelegenheid nog voldoende is voor de gebruikers van de sporthal in combinatie met de aanwezige sportvelden en om te onderbouwen dat de hulpdiensten het terrein goed kunnen bereiken als er evenementen worden gehouden. Het College heeft de Raad een aanvullende onderbouwing gestuurd van het bestemmingsplan 2e sporthal Burgemeester Buiningpark, dat ziet op het onderdeel ‘voldoende parkeergelegenheid’ en ‘bereikbaarheid’ van hulpdiensten vast te stellen.

Ook dit voorstel is door de Raad aangenomen met de aantekening dat alles in het werk dient te worden gesteld dat hiermee de risico’s zijn geminimaliseerd dat het beroep van de Postduivenvereniging wordt aangenomen. De fractie GroenLinks-PvdA heeft dit voorstel tevens aangegrepen om nogmaals aandacht te vragen voor het onmogelijke parkeergedrag van bezoekers. Met name bij een cumulatie van sportactiviteiten parkeren bezoekers op verboden plaatsen zo dicht mogelijk bij hun accommodatie waardoor de veiligheid aantoonbaar in het geding is. Het College heeft toegezegd met de verenigingen over eigen toezicht in gesprek te gaan maar tevens met BOA”s  structureel streng te gaan handhaven.