Zorgadministratie Jeugdhulp en WMO.

Het College heeft de Raad voorgesteld de dienstverleningsovereenkomst die sinds 2014 met de gemeente Amersfoort voor zorgadministratie voor de Jeugdhulp en WMO bestaat op te zeggen. De opzet is deze zorgadministratie onder te brengen bij een private organisatie. Aanleiding is dat gegevens over deze zorg te laat worden aangeleverd en Amersfoort sinds 2 jaar een te hoge management fee doorberekent waardoor de kosten substantieel zijn gestegen. Adviesbureau BMC heeft een rapport opgesteld, waarin gemotiveerd wordt dat het goedkoper is om een aanbesteding in de markt te zetten.

Opvallend is dat Leusden voor het opzeggen van het contract en het adequaat overnemen, integreren en de (ICT) administratie € 420.000 aan kosten moet maken waarvan € 300.000 aan frictiekosten aan Amersfoort.

Alle fracties hebben met flinke aantekeningen het voorstel geaccordeerd, omdat het uiteindelijk goedkoper wordt. GroenLinks-PvdA heeft met name aangedrongen om vooral de kwaliteit van dienstverlening aan Leusdenaren als uitgangspunt te nemen bij de aanbesteding. Tegelijkertijd is aandacht gevraagd voor een andere analyse van de overhead en frictiekosten in andere bestaande contracten. Het College heeft toegezegd het Programma van Eisen van de aanbesteding vooraf met de Raad te delen.