Blog Juni 2018: “Rechts over Links of Links over Rechts: that’s not the question.”

De uitslag van de verkiezingen in Leusden afgelopen maart sprak voor zich. De SP als nieuwkomer met 2 zetels en in cijfers ten koste van D’66 (3 zetels); voor het overige iedereen gelijk. GroenLinks-PvdA verraste door 4 volwaardige zetels te continueren. Vriend en vijand had anders verwacht. CDA en VVD nam gelijk revanche door de dans van de vorming van een College naar zich toe te trekken. Bij de vorming van het vorige College voelde zij zich – na jarenlang lokaal geregeerd te hebben – buitenspel gezet voelden. Buitenspel kent echter andere wetmatigheden. Uit alles bleek dat de CU/SGP voor de initiatiefnemers de gedroomde 3ekandidaat was. GroenLinks-PvdA bleek terecht de niette onderschatten outsider.

Het kantelpunt in de onderhandeling werd gevoed door 3 essentiële issues. Ons overtuigende programma met gedurfde ambities op het gebied van duurzaamheid, zorg en welzijn, en zeggenschap voor onze burgers. Daarnaast hebben we duidelijk gemaakt dat we naast dat we ambities hebben ook realistisch zijn en binnen de begroting en realisatie willen handelen. Tot slot het gegeven dat de totale verkiezingsuitslag vertelde dat de inwoners van Leusden “rechts over links” wilden. Of was het “links over rechts ?” Een kniesoor die daar op let, want inmiddels staan CDA, VVD en GroenLinks-PvdA schouder aan schouder om van Leusden een (nog meer) sociaal, duurzaam en solide gemeenschap te maken. Dus aldus geschiedde.

Inmiddels hebben we met de Raadsvergadering van 7 juni de eerste cyclus achter de rug. Met onze nieuwe fractie hebben we ons goed voorbereid. In de eerste training onder deskundige leiding van Anke Tijtsma heeft het nieuwe team cq de teamleden elkaar ook wat motivatie en stijl nader leren kennen, taken verdeeld en goede werkafspraken gemaakt. Zo zullen we ons standpunt tav voorstellen en besluiten asap op de website plaatsen. Een tweede mooie afspraak is dat we duidelijk zullen maken op welke thema’s wij ons de komende 4 jaar willen en zullen onderscheiden, herkend willen worden en waar leden en burgers ons op aan mogen spreken. En achteraf ons op mogen evalueren. We stellen daarvoor een “dashboard” waar de thema’s, ambities en verwachte resultaten in zijn opgenomen. Na de zomer gaan we veder met de training en focussen we ons op de samenwerking met onze wethouder Erik van Beurden, zijn collega’s en de coalitiepartners, en de samenwerking en positionering in de Raad. Voor alles blijft het contact met en betrokkenheid van leden en andere burgers bij de alles wat er (politiek) in Leusden speelt een essentieel issue.

Van mij als dienstbare fractievoorzitter kunt u iedere cyclus die culmineert in een Raadsvergadering een blog verwachten. Ik zal daar naast de actualiteit ook eigen ervaringen met een kwinkslag in proberen te beschrijven. Als u bijzondere dingen heeft of eigen vragen heeft: stel ze gerust.

Marcel Sturkenboom
Raadslid gemeente Leusden
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA
0753234705