Uitnodiging: 10 juli voor dialoog over College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Het college zal deze maand het concept van het College uitvoeringsplan presenteren. Fractie en bestuur wil graag met jullie hierover in gesprek. Dit willen we doen op 10 juli.

Het concept hiervan vinden jullie als via deze link:

  1. CUP 2018 – 2022 d.d. 18 juni 2018
  2. bijlage Wenseninventarisatie nieuw beleid 2019
  3. Memo meicirculaire 2018
  4. bijlage Financieel overzicht CUP 2018-2022

Het concept komt ook in de raad.

  • 5 juli: Toelichting op het concept CUP door college aan de raad. Zie ook daar de vergaderstukken.

Kom naar het gemeentehuis of volg de bespreking live op www.leusden.nl en
whatsapp: http://bit.ly/RAPgroepL (let op Hoofd en kleine-letters)

 

  • 10 juli: – dialoog met de GL-PvdA leden sessie per thema over concept CUP

Onderwerpen: Wat willen we er in, en welke eventuele prioriteiten stellen wij als keuzes gemaakt moeten worden?

  • 11 juli: discussie in de raad voor raadsleden en fractievertegenwoordigers

 

We zien jullie graag online of Live op 5 juli & 10 juli
Kan je niet, maar wil je wel je mening aan ons laten weten? Klik dan hier en mail ons:Fractie & besturen

Locatie: De Kom