DE TOEKOMST VAN WATER in Leusden

DINSDAG 13 NOVEMBER

Tijd:   20.30 – 21:30 uur

Plaats:   Huis van Leusden

Spreker:  FRANS TER MATEN

Heemraad en Leusdenaar

TOEGANG GRATIS                         WEES WELKOM!

 

Grote droogte zoals deze zomer en veel, plotselinge wateroverlast gaan steeds vaker samen. Wat kunnen we hier als Leusdenaren aan doen? Heemraad (een soort wethouder in het waterschap) en Leusdenaar Frans ter Maten houdt hierover een lezing in Het Huis van Leusden.

Toegang is gratis, alle belangstellenden zijn welkom.

We ondervinden het nog steeds: last van de droogte van deze zomer. Er zal veel regen moeten vallen om de waterstand weer op peil te brengen. In de Leusderkrant van 10 oktober stond hierover een uitgebreid artikel. Tegelijkertijd zullen grote plensbuien steeds vaker een normaal fenomeen worden. Straten en pleinen zullen vaker blank staan. Riolen worden overbelast. Hoe kunnen we als Leusdenaren hiermee omgaan? Heemraad en Leusdenaar Frans ter Maten geeft hierover een interactieve lezing op dinsdag 13 november in Het Huis van Leusden.

Heemraad? Dat klinkt ouderwets. Het woord is dat ook zeker! Een heemraad is een bestuurder in het waterschap, een soort wethouder. Waterschappen dateren uit de Middeleeuwen. Maar hun werk is nog altijd actueel. Ze zijn verantwoordelijk voor dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor voldoende water in sloten, kanalen en rivieren en ze zorgen in overleg met boeren vol voldoende water voor de agrarische sector.

Ook heemraad Frans en ‘zijn’ waterschap Vallei en Veluwe, waar Leusden onder valt, zijn verre van ouderwets. ‘Dit waterschap is toonaangevend in Nederland. Wij zijn in 2020 energieneutraal.’ Het waterschap doet dit door bijvoorbeeld energie op te wekken en fosfaat te winnen uit afvalwater. ‘De rioolzuiveringsinstallatie in Amersfoort is een energie- en grondstoffenfabriek. De fabriek levert onder meer kunstmest die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw.’

Het waterschap werkt dus aan grote innovaties, maar doet ook praktische, charmante dingen. Zoals deze zomer het redden van de elrits en de beekprik in de Veluwe. Frans ter Maten was erdoor op alle televisiezenders te zien. ‘Ik had nog nooit van een elrits gehoord. Maar dat blijkt een zeldzame vis.’ De beek waar beide vissoorten in leefden aan de oostkant van de Veluwe kwam deze zomer in snel tempo droog te staan. ‘We hebben toen een evacuatieplan opgezet om ze te redden. Het zijn eigenlijk klimaatevacués,’ zegt Frans.

Het waterschap speelt een centrale rol op de thema’s duurzaamheid en klimaat. Ze timmert samen met ambitieuze gemeentes aan de weg en port wethouders uit andere gemeenten juist op. Frans ziet daarnaast een rol voor ons allemaal. ‘Eigenlijk zou iedereen hemelwater zelf moeten opvangen, zodat de riolen niet overbelast worden en ons afvalwater niet teveel wordt verdund. Hoe? Zorg voor minder steen en meer groen in je tuin. Dat helpt ook nog eens om in de zomer koeler te kunnen slapen!’

Tijdens zijn interactieve lezing zal Frans verder ingaan op de toekomst van water in Leusden. Toegang is gratis, alle belangstellenden zijn welkom.

 

De lezing staat hiermee ook in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op 20 maart 2019.