Schone energie – zon en wind energie in Leusden

Landelijk is afgesproken dat per regio een voorstel wordt uitgewerkt hoe en waar de komende jaren duurzame energie kan worden opgewekt. Dit wordt door de regio’s in eerste instantie uitgewerkt in een concept bod, dat na een beoordeling op landelijk niveau uiteindelijk definitief wordt. Op 1 oktober besluit de raad over het concept bod zonne- en windenergie in Leusden en de regio. Kortweg besluiten we over hoeveel energie we willen besparen tot 2030 en over hoe we de energie die we nodig hebben op willen wekken:

 • Aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen
 • Aantal windmolens
 • Aantal zonnevelden

We kunnen andere technieken, zoals geothermie, in dit bod nog niet meenemen. Later kan dat wel. Hiervoor moet de technieken bewezen zijn. Op 1 juli 2021 moeten we als gemeente en regio een definitief bod doen. In de tussentijd willen we bijvoorbeeld preciezer kijken waar er panelen en molens kunnen komen.

Klimaatcrisis -de tijd dringt

In ons verkiezingsprogramma staat het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. In de coalitie met VVD en CDA hebben we 2040 of eerder afgesproken. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk bezig gaan en dat we ambitie hebben. Vooral met zon op daken, boven parkeerplaatsen en langs wegen. Maar ook met besparing van energie. Uit de enquête die in juni en juli is gehouden blijkt ook dat 75% van de inwoners het een belangrijk onderwerp vindt.

Onze inzet:

 • Ambitie: in 2040 willen we energieneutraal zijn, we moeten nu aan de slag
 • Zon op dak heeft voorkeur
 • Zon langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen daarna
 • Windmolens waar het kan, maar niet te koste van biodiversiteit
 • Zonnevelden als laatste optie

Onze aandachtspunten:

 • Iedereen moet mee kunnen doen
 • De opbrengsten moeten terug naar Leusden: naar inwoners en/of maatschappelijke voorzieningen
 • Nu aan de slag, tempo maken
 • Bijdrage aan biodiversiteit

Wilt u ons nog wat meegeven? Dat kan altijd. Spreek, mail of bel met Fenneke van der Vegte,  Jaap Bouma of een van de andere mensen van de fractie. Inspreken bij de raad is op 1 oktober ook mogelijk (mail hiervoor naar griffier@leusden.nl)

Voor wie nog meer wil weten:

presentatie juni 2020 over de energiestrategie- onderdeel van webinar

website regionale energiestrategie

website regio Amersfoort over energiestrategie

enquête op Leusden spreekt

website met getallen over energie voor Leusden

We doen het samen met de regio: Leusden doet dit bod samen met Bunschoten, Amersfoort, Baarn, Soest en Woudenberg.

Bovenstaande tekst is geschreven door Fenneke van der Vegte.