Begroting en prioriteiten

Afgelopen raadsvergadering (12 november) hebben we wederom een stevige discussie gevoerd over de begroting en prioriteiten. Aanleiding is de tijdelijke meevaller van ongeveer € 1.0 mln. Als GroenLinks-PvdA fractie vonden we voorstellen om de hondenbelasting of onroerende zaak belasting naar beneden bij te stellen op zich sympathiek. Maar uiteindelijk hebben de GroenLinks-PvdA en D’66 fracties samen de raad mee gekregen om deze incidentele middelen nog even in de algemene reserve opzij te zetten tot mei 2021.

Zijn er dan geen actuele onderwerpen zoals corona waar dit eenmalige geld voor ingezet kan worden ? Dat klopt maar gelukkig springt het Kabinet voor dit jaar voor heel veel corona gedupeerden bij. Bovendien starten we eind november eindelijk met de prioriteiten discussie. Aanleiding daarvoor is dat er na 2023 echt minder geld vanuit het gemeentefonds voor Leusden beschikbaar is. We moeten dus op langere termijn serieus bezuinigen.

De prioriteiten discussie levert de speerpunten op voor de korte en lange termijn. Alle belangrijke thema’s van sociaal domein (jeugdzorg), de Korf, de positie van mensen met een smalle beurs tot steun voor cultureel en maatschappelijk werk en hondenbelasting en OZB worden dan op urgentie gewogen. Daarnaast willen ook aandacht voor inwoners, verenigingen en bedrijven die blijvend door corona geraakt zijn en ook volgend jaar extra steun in de rug nodig hebben.

Op grond van die brede prioriteiten discussie besteden we het incidenteel budget van € 1.0 mln in mei 2021 voor incidentele onderwerpen of maatregelen maar nadrukkelijk op basis van de structurele prioriteiten die we dan ook in perspectief hebben gezet.

We willen deze prioriteiten discussie ook graag de komende periode met onze leden en andere belangstellenden voeren. Daar beginnen we al op onze ALV’s en voorbereidend op de verkiezingen in december mee. Dus doe mee. In mei 2021 zal blijken wat het oplevert.

Marcel Sturkenboom
Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA