Winkeltijden- debat 10 december

In oktober krijgen alle raadsleden een brief van de Leusder Ondernemers Federatie (LOF). Zij vroegen hierin om wijziging van de winkeltijden. Tot april 2021 mogen winkels ook open op zondagochtend. Dit heeft het college besloten. Zo zijn er meer uren dat mensen kunnen winkelen. Het is dan makkelijker een rustig tijdstip te kiezen. De supermarkten doen dit vooral.

De LOF wil dat óók na april 2021 winkels zondag ’s ochtends open kunnen. Winkeliers bepalen zelf of ze ook open gaan. Het is niet verplicht. Het gaat om alle winkels in Leusden (-Zuid), Achterveld en Stoutenburg.

VVD en D66 hadden een motie voorbereid waarin ze het college vroegen om in overleg te gaan met partijen over verruiming van de winkeltijden. En vervolgens de raad een voorstel voor te leggen. Voor GroenLinks-PvdA ging dit voorstel te ver. We hadden een andere motie voorbereid waarin we een onderzoek vroegen naar draagvlak voor een eventuele verruiming. Daarop wijzigde de eerste motie iets: nu vroegen VVD en D66 ook naar draagvlak. Maar nog steeds “van een verruiming”. Helaas is deze motie aangenomen (11 voor, 10 tegen). Hierdoor was het niet zinvol om onze motie nog in te brengen.

Voor ons waren de argumenten om nu al voor een verruiming te stemmen niet overtuigend. We hebben daarom ook tegen gestemd. Desondanks zijn we niet pertinent tegen ruimere openingstijden. Hieronder onze argumenten op een rij:

Bruisende winkelcentra: Bij een prettige buurt en een fijn dorp hoort ook fijn kunnen winkelen en je dagelijkse boodschappen dichtbij huis kunnen doen. De winkelcentra zijn de plek waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen en natuurlijk hun boodschappen doen. Het is belangrijk dat onze winkelcentra het goed blijven doen en we leegstand zoveel mogelijk vermijden. Het kan zijn dat ruimere winkeltijden daarbij nodig zijn. Wij hebben geen onderbouwing hiervan gevonden.

Rust omwonenden: De winkelcentra zijn óók een woongebied. Een van de basiselementen in een woongebied is voor ons ook rust en stilte. Wij hebben een aantal bewoners gesproken; zij vrezen door ruimere winkeltijden hun rustmoment in de week te verliezen. De ochtend zonder airco’s, auto’s, galmende stemmen, muziek en achteruitrijdende vrachtwagens. Het is belangrijk dat inwoners op gezette tijden ook rust kunnen ervaren in hun directe omgeving.

Positie werknemers:  Niet alle medewerkers willen op zondag werken. Wij vinden het belangrijk dat dit een keuze is. Veel medewerkers zijn loyaal en betrokken, zij voelen misschien zich verantwoordelijk om toch te komen werken. Daarnaast worden de vergoedingen voor zondagwerk afgebouwd in de loop van de jaren.

Concurrentie positie kleine ondernemers: Ruimere winkeltijden, bijvoorbeeld zondagochtend en later op de avond zijn voordelig voor de retailers zo geeft de Federatie aan. “Retailers moeten meeschuiven met het huidige levenspatroon van hun klanten” zo is de gedachte.  Maar als een kleine winkel niet open gaat en alle grotere eromheen wel, schaadt dat dan niet de positie van de kleinere winkel? Wij kregen hier geen helder antwoord op.

Consumeren en Economie: GroenLinks-PvdA staat niet voor een maatschappij die gebaseerd is op consumeren, wij staan voor een samenleving die gebaseerd is op waarden.  Wij denken dat het mogelijk is om onze winkelcentra ook zonder verruiming van de winkeltijden aantrekkelijk te houden.

Tekst: Fenneke van der Vegte