Bomenkap in Leusden

Door: Riet Koetsenruijter

Tijdens de raadsbijeenkomst van 17 december jl. zijn er door Riet Koetsenruijter van de fractie van GroenLinks-PvdA bij de actualiteiten vragen gesteld over het kappen van bomen en het wel of niet terug planten en geconstateerde verschillen tussen wijken. Daarnaast was er nog de vraag wanneer het huidige bomenplan vervangen wordt.

De uitvoering vindt plaats op basis van de uitgangspunten van het huidige bomenplan, dat loopt t/m 2021. “Wij communiceren intensief over bomen. Wij informeren, horen meningen en maken wij keuzes samen (daar waar het kan) met onze burgers. De mate waarin communicatie plaatsvindt, wordt bepaald door de omvang van het project en de mate waarin maatregelen invloed hebben op de omgeving en de burgers.”
Globaal kan worden gesteld dat:
. hoe hoger het belang van een boom is, hoe meer de beslissingsbevoegdheid bij de gemeente blijft én;
. hoe meer een boom het individueel belang raakt, hoe intensiever burgers kunnen participeren in een project.
Het al of niet terug planten is afhankelijk van de situatie, in veel gevallen worden bomen gekapt als gevolg van overlast en is het niet logisch om op dezelfde plek weer een boom te herplanten. Daarnaast heeft de gemeente bomen gekapt om structuren vrij te maken en om specifieke bomen die we in stand willen houden ruimte te geven. Herplanten doen we bij bomen die op de groene kaart staan, voor de overige bomen is er geen herplantplicht.

In de bomenverordening is opgenomen dat de groene kaart met daarin opgenomen beschermde houtopstand indien noodzakelijk iedere 5 jaar wordt herzien. De groene kaart wordt in 2017 herzien.