Het nieuwe busvervoer in Leusden va. 11 december 2016

Inwoners van Leusden hebben nog veel vragen en zijn ongerust over het toekomstig busvervoer.

 

Afgelopen zaterdag 9 april heeft de fractie van GroenLinks-PvdA op ‘t Plein in Leusden-centrum de burgers van Leusden uitgenodigd om vragen te stellen en knelpunten naar voren te brengen met betrekking tot de veranderingen in het openbaar busvervoer. Met ingang van 11 december as. krijgt Leusden net zoals de andere gemeenten in onze regio te maken met een nieuwe busvervoerder.

 

Dat dit initiatief beantwoordt aan een behoefte bleek duidelijk uit het grote aantal mensen dat op ons afkwam. Wij konden de hoeveelheid vragenstellers soms nauwelijks aan.

 

Wij hadden al eerder binnen onze fractie besloten om Leusdenaren rondom actuele thema’s te raadplegen. Op zaterdag 14 mei staan wij er weer voor uw vragen en opmerkingen.

Bijna allen die langs kwamen wilden het alleen over het openbaar vervoer hebben. Veel bewoners maken zich zorgen over het openbaar vervoer, soms omdat ze niet weten wat er precies gaat gebeuren, anderen omdat de nieuwe route voor hen ongunstig uitpakt.

 

Ook waren er bewoners uit Leusden Zuid die uit de krant begrepen hadden dat in hun wijk geen bussen meer zouden gaan rijden. Dat is absoluut niet aan de orde: Leusden Zuid (Tabaksteeg) blijft haar bussen houden, ook in het weekend.

 

Waar het nu om gaat en waar veel mensen zich zorgen over maken, is het zuidelijk deel van Leusden-centrum. Vanaf 11 december zullen zij geen lijnbusverbinding meer hebben. De gebruikers van de huidige lijn 77 die over Beekridder, Landjonker, Benedictijnenhove, Clarenburg rijdt, moeten in de toekomst bij een van de haltes op de Noorderinslag in- of uitstappen. Over bovengenoemde route 77 rijdt in de toekomst alleen nog een buurtbus. Deze buurtbus vervolgt zijn route over de Hamersveldseweg en komt dus ook langs de Hamershof en de Biezenkamp. De buurtbus rijdt deze route eenmaal per uur (heen en terug)

 

Bewoners van Groenhouten, Claverenblad en Wildenburg zijn straks aangewezen op of de Noorderinslag of de Groen Zoom waar een extra bushalte komt. Voor veel mensen is dit een ongelukkige situatie, vooral voor hen die slecht ter been zijn en niet in staat om met de fiets een bushalte te bereiken.

 

De provincie Utrecht gaat over het openbaar vervoer in onze regio. Zij heeft met de nieuwe vervoerder Syntus deze afspraken gemaakt. De lijnen 77 en 78 worden tot 1 nieuwe lijn samengevoegd. Nadeel is dat deze nieuwe lijn niet meer door het zuidelijk deel van Leusden-centrum gaat, voordeel is dat deze nieuwe lijn in de ochtendspits 8 x per uur naar Amersfoort gaat en in de avondspits ook 8 x van Amersfoort naar Leusden.

 

Wat opviel was dat veel Leusdenaren niet weten waar ze de informatie over de nieuwe bus routes kunnen vinden. Wij gaan de gemeente vragen om in samenspraak met Syntus snel aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen.

Wat zeker speciale aandacht verdient zijn de mensen die vanwege fysieke beperkingen niet in staat zijn om de afstand naar de bushalte te overbruggen. Ook is nog niet duidelijk wat de rol is van de regiotaxi, de buurtbus en het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld een groep werkenden van de Steghel, mensen met een verstandelijke beperking, weten straks niet meer hoe zij op hun werk moeten komen. De gemeente gaat de komende tijd met lokale organisaties in overleg welke vormen van alternatief vervoer er voor mensen met een beperking gevonden kunnen worden.

Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de Leusdense gemeenteraad en het college om in het eerste jaar (2017) de effecten van het nieuwe OV goed in beeld te brengen en in overleg met provincie en Syntus werkbare oplossingen aan te dragen.

 

Frans Anten

namens de GroenLinks-PvdA fractie in Leusden

Leusden, 10 april 2016