Ons team

Het team van GroenLinks-PvdA Leusden

Hieronder een overzicht van wie er actief is voor GroenLinks-PvdA en wie welke functie bekleedt.

Raadsleden

Marcel Sturkenboom (raadslid en fractievoorzitter)

marcel3
Woonachtig in: Leusden, Tabaksteeg
Werkzaam als: directeur-secretaris Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijke zaken (Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Kabinet)
 • Financiën (Begrotingszaken, Boekhouding en verzekeringen, Belastingen en retributies, Financieringsregelingen woningbouw, Grondexploitaties)
 • Buitengebied (Natuur en landschap, Agrarische zaken, Historische voetpaden)
 • Economische zaken (Werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen, Midden- en Kleinbedrijf, Markten en standplaatsenbeleid, Bedrijfscontacten, Recreatie en toerisme)
 • ICT
 • Participatiewet, werk en inkomen (Arbeidsintegratie, Werkgeversservicepunt/Werkbedrijf en lokaal initiatief, Minimabeleid/armoedebeleid, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, Klantbeheer en verstrekkingen uitkeringen, Vluchtelingenzaken en integratie statushouders)
 • Jeugd en jongeren, inclusief GGD (Opvoedondersteuning, Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Zorg voor licht verstan­delijk beperkte jeugdigen, jeugdbescherming en reclassering)
 • Sportzaken
 • Accommodatiebeleid (Sport)
 • Zorg en welzijn (Wmo, Zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, Ouderenzorg, Vrijwilligersbeleid)
 • Projecten (MFC’s Berkelwijk en Groenhouten, Hart van Leusden (incl. De Korf), Huis van Leusden, Toekomstvisie bedrijventerreinen, Groot Agteveld, Princenhof, Plantage)
 • Overig (Citymarketing, Publieke dienstverlening, Communicatie en representatie, Externe relaties, Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Publiekszaken)

Like van Hulten (raadslid en vervangend fractievoorzitter)

like3
Woonachtig in: Leusden, Tabaksteeg
Werkzaam als: adviseur participatie en omgevingsmanagement
Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening (Woningbouw, Bouw- en woningtoezicht, Welstandsbeleid, Stads- en dorpsvernieuwing, Erfgoed en monumentenzorg, Archeologie, Omgevingswet)
 • Beheer openbare ruimte (Openbare werken, Groenbeheer, Beheer gemeentelijke eigendommen, Basiskaart grootschalige topografie, Naamgeving wegen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
 • Zorg en welzijn (Wmo, Zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, Ouderenzorg, Vrijwilligersbeleid)
 • Projecten (Biezenkamp, Coöperatie/Moespotplein, Mastenbroek 2, Rossenberg)

Denise Houtveen (raadslid)

denise3
Woonachtig in: Leusden, Groenhouten
Aandachtsgebieden:

 • Openbare orde en veiligheid (Handhaving APV, Openbare orde en politie, Integraal veiligheidsbeleid, Brandweer, hulpverlening en civiele verdediging)
 • Sportzaken
 • Accommodatiebeleid (Sport)
 • Jeugd en jongeren, inclusief GGD (Opvoedondersteuning, Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Zorg voor licht verstan­delijk beperkte jeugdigen, jeugdbescherming en reclassering)
 • Onderwijs (Onderwijs, inclusief brede school en volwasseneneducatie)
 • Participatiewet, werk en inkomen (Arbeidsintegratie, Werkgeversservicepunt/Werkbedrijf en lokaal initiatief, Minimabeleid/armoedebeleid, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, Klantbeheer en verstrekkingen uitkeringen, Vluchtelingenzaken en integratie statushouders)
 • Cultuur (Cultuur en beeldende kunst, Bibliotheek, Mediabeleid)
 • Projecten (Maanwijk)

Fenneke van der Vegte (raadslid)

fenneke_2_3
Woonachtig in: Leusden-Zuid
Werkzaam als: stadsecoloog in de gemeenten Amersfoort en Zeist
Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijke zaken (Relatie Burger – Bestuur, Samenleving voorop, Integriteitsbeleid, klachtenbehandeling)
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid (Milieu, duurzaamheid en energie, Afvalbeleid en afvalinzameling)
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Projecten (Lisidunahof e.o., Valleipark, Reconstructie Hessenweg)

Wethouder

Erik van Beurden (wethouder)

erik3
Woonachtig in: Achterveld
Werkzaam als: wethouder
Aandachtsgebieden:

 • Duurzaamheid (Milieu, duurzaamheid en energie, Afvalbeleid en afvalinzameling)
 • Cultuur (Cultuur en beeldende kunst, Bibliotheek, Mediabeleid)
 • Buitengebied (Natuur en landschap, Agrarische zaken, Historische voetpaden)
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Welzijn en Zorg (Wmo, Zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, Ouderenzorg, Vrijwilligersbeleid)
 • Accommodatiebeleid (Sport)
 • Projecten (Maanwijk, Lisidunahof e.o., Valleipark, Reconstructie Hessenweg)

Fractievertegenwoordigers

Fractievertegenwoordigers maken geen deel uit van de gemeenteraad, maar spelen wel een belangrijke rol in de fractie. Ze zijn actief bij de voorbereidingen op de raadsvergaderingen (bijvoorbeeld tijdens de informatierondes en de uitwisselingen) en tijdens de fractievergaderingen.

Erwin Bruinsma (fractievertegenwoordiger, beheer website en Facebook)

erwin3
Woonachtig in: Leusden, ’t Vliet
Werkzaam als: docent wiskunde
Aandachtsgebieden:

 • Ruimtelijke ordening (Woningbouw, Bouw- en woningtoezicht, Welstandsbeleid, Stads- en dorpsvernieuwing, Erfgoed en monumentenzorg, Archeologie, Omgevingswet)
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid (Milieu, duurzaamheid en energie, Afvalbeleid en afvalinzameling)
 • Onderwijs (Onderwijs, inclusief brede school en volwasseneneducatie)
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Projecten (Biezenkamp, Coöperatie/Moespotplein, Mastenbroek 2, Rossenberg, Maanwijk, Lisidunahof e.o., Valleipark, Reconstructie Hessenweg))

Joost van Herpen (fractievertegenwoordiger)


Woonachtig in: Leusden, Alandsbeek
Werkzaam als: bestuurder FNV
Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijke zaken (Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Kabinet)
 • Buitengebied (Natuur en landschap, Agrarische zaken, Historische voetpaden)
 • Beheer openbare ruimte (Openbare werken, Groenbeheer, Beheer gemeentelijke eigendommen, Basiskaart grootschalige topografie, Naamgeving wegen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
 • Bestuurlijke zaken (Relatie Burger – Bestuur, Samenleving voorop, Integriteitsbeleid, klachtenbehandeling)
 • Overig (Citymarketing, Publieke dienstverlening, Communicatie en representatie, Externe relaties, Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Publiekszaken)

Leo Lindhout (gestopt als fractievertegenwoordiger per september 2019)

leo3