Zorgadministratie Jeugdhulp en WMO.

Het College heeft de Raad voorgesteld de dienstverleningsovereenkomst die sinds 2014 met de gemeente Amersfoort voor zorgadministratie voor de Jeugdhulp en WMO bestaat op te zeggen. De opzet is deze zorgadministratie onder te brengen bij een private organisatie. Aanleiding is dat gegevens over deze zorg te laat worden aangeleverd en Amersfoort sinds 2 jaar een te hoge management fee doorberekent waardoor de kosten substantieel zijn gestegen. Adviesbureau BMC heeft een rapport opgesteld, waarin gemotiveerd wordt dat het goedkoper is om een aanbesteding in de markt te zetten.

Opvallend is dat Leusden voor het opzeggen van het contract en het adequaat overnemen, integreren en de (ICT) administratie € 420.000 aan kosten moet maken waarvan € 300.000 aan frictiekosten aan Amersfoort.

Alle fracties hebben met flinke aantekeningen het voorstel geaccordeerd, omdat het uiteindelijk goedkoper wordt. GroenLinks-PvdA heeft met name aangedrongen om vooral de kwaliteit van dienstverlening aan Leusdenaren als uitgangspunt te nemen bij de aanbesteding. Tegelijkertijd is aandacht gevraagd voor een andere analyse van de overhead en frictiekosten in andere bestaande contracten. Het College heeft toegezegd het Programma van Eisen van de aanbesteding vooraf met de Raad te delen.

Bestemmingsplan Sporthal Burgemeester Buiningpark.

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van de 2e sporthal. De Postduivenvereniging Leusden (PVL) heeft beroep ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de Raad. Het beroep van de PVL is in oktober 2017 behandeld door de Raad van State (RvS). De RvS heeft in de beroepszaak een tussenuitspraak gedaan in december 2017 en de gemeente opgedragen om inzichtelijk te maken of de parkeergelegenheid nog voldoende is voor de gebruikers van de sporthal in combinatie met de aanwezige sportvelden en om te onderbouwen dat de hulpdiensten het terrein goed kunnen bereiken als er evenementen worden gehouden. Het College heeft de Raad een aanvullende onderbouwing gestuurd van het bestemmingsplan 2e sporthal Burgemeester Buiningpark, dat ziet op het onderdeel ‘voldoende parkeergelegenheid’ en ‘bereikbaarheid’ van hulpdiensten vast te stellen.

Ook dit voorstel is door de Raad aangenomen met de aantekening dat alles in het werk dient te worden gesteld dat hiermee de risico’s zijn geminimaliseerd dat het beroep van de Postduivenvereniging wordt aangenomen. De fractie GroenLinks-PvdA heeft dit voorstel tevens aangegrepen om nogmaals aandacht te vragen voor het onmogelijke parkeergedrag van bezoekers. Met name bij een cumulatie van sportactiviteiten parkeren bezoekers op verboden plaatsen zo dicht mogelijk bij hun accommodatie waardoor de veiligheid aantoonbaar in het geding is. Het College heeft toegezegd met de verenigingen over eigen toezicht in gesprek te gaan maar tevens met BOA”s  structureel streng te gaan handhaven.

Coalitieakkoord ondertekend

Op donderdagavond 19 april heeft Marcel Sturkenboom namens GroenLinks-PvdA het coalitieakkoord ondertekend. We vormen samen met het CDA en de VVD een coalitie. Samenwerken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden, dat is de titel van het akkoord.

Erik van Beurden wordt namens GroenLinks-PvdA de wethouder. Na de benoeming van Erik als wethouder zal Fenneke van der Vegte raadslid worden. De fractie zal dan bestaan uit Marcel Sturkenboom, Like Vanderham-vanHulten, Denise Houtveen en Fenneke van der Vegte.

Dank aan iedereen die gestemd heeft op ons

GroenLinks-PvdA heeft de vier zetels die we in de periode 2014-2018 hadden weten te behouden en we hebben dus in de periode 2018-2022 ook vier zetels. Een resultaat waar we erg tevreden mee zijn. Bij dezen willen we al onze kiezers danken!

Meer vrouwen in de gemeenteraad?

Meer vrouwen in de gemeenteraad? Je hebt er zelf (een beetje) invloed op!

Hoe? Stem op de tweede of derde vrouw op de kandidatenlijst en niet op de eerste vrouw. Op die manier is de kans groter dat er een vrouw met voorkeursstemmen gekozen wordt. Momenteel bestaat de gemeenteraad van Leusden uit 4 vrouwen en 17 mannen. Niet echt een mooie afspiegeling van de Leusdense bevolking dus.

GroenLinks-PvdA is tevreden over het aantal vrouwelijke kandidaten op de kandidatenlijst: de eerste vijf kandidaten op onze lijst zijn 3 vrouwen en 2 mannen. De vrouwen staan op plaats 2 (Like van der Ham-van Hulten), plaats 4 (Denise Houtveen) en plaats 5 (Fenneke van der Vegte) en de mannen staan op plaats 1 (Marcel Sturkenboom) en plaats 3 (Erik van Beurden).

Er zijn in de Leusdense gemeenteraad 21 zetels en er doen 6 partijen (of combinaties van partijen) mee; gemiddeld komt dat neer op 3,5 zetel per partij. Als alle mannen op de hoogste man op de lijst stemmen en alle vrouwen op de hoogste vrouw op de lijst, dan komen die hoogste man en hoogste vrouw in de gemeenteraad aangevuld met de kandidaten in de volgorde zoals ze op de lijst staan.

Om het voor onze partij concreet te maken (maar dit geldt uiteraard op soortgelijke wijze ook voor andere partijen):
Veronderstel dat mannen stemmen op Marcel (nummer 1) en vrouwen op Like (nummer 2) en dat GroenLinks-PvdA in totaal genoeg stemmen krijgt voor drie zetels, dan komen Marcel (nummer 1), Like (nummer 2) en Erik (nummer 3) in de gemeenteraad. Marcel en Like krijgen in dit geval meer stemmen dan ze nodig hebben voor een zetel; het overschot gaat in dat geval naar de eerstvolgende op de lijst, dus naar Erik (nummer 3). Er zijn dan dus 2 mannen en 1 vrouw gekozen.

Indien de vrouwen niet allemaal stemmen op Like, maar deels op Like (nummer 2) en deels op Denise (nummer 4), dan is het mogelijk dat Denise met voorkeursstemmen gekozen wordt. In dat geval zijn dus gekozen Marcel (nummer 1), Like (nummer 2) en Denise (nummer 4) en komt Erik (nummer 3) niet in de gemeenteraad. Er zijn dan dus 1 man en 2 vrouwen gekozen. In dit geval levert stemmen op de tweede vrouw op de lijst dus een extra vrouw in de gemeenteraad op.

Krijgen we genoeg stemmen voor 4 zetels en stemmen de vrouwen op Denise (nummer 4) en Fenneke (nummer 5) en niet op Like (nummer 2), dan is het mogelijk dat Marcel (nummer 1), Like (nummer 2), Denise (nummer 4) en Fenneke (nummer 5) gekozen worden. Dus 3 vrouwen en 1 man. Indien alle stemmen zouden zijn uitgebracht op de hoogst geplaatste man en vrouw, dan zijn 2 mannen en 2 vrouwen (Marcel, Like, Erik en Denise) gekozen.

Samenvattend: stemmen op de tweede of derde vrouw op de lijst kan extra vrouwen in de gemeenteraad opleveren. GroenLinks-PvdA hoopt op een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen in de nieuwe gemeenteraad. Wij denken er met onze mooie kandidatenlijst een bijdrage aan te kunnen leveren, maar uiteindelijk heeft de kiezer het laatste woord.

Ongeacht op welke partij je stemt, als je meer vrouwen in de gemeenteraad wilt hebben, overweeg dan te stemmen op de tweede of derde vrouw op een kandidatenlijst en stimuleer anderen om dat ook te doen.