Blog 4. Zorg voor ouderen: akkoord ?

 

Met andere fractiegenoten en bestuursleden van GroenLinks-PvdA was ik afgelopen zaterdag weer op de Hamershof. Vol in de zon maar wel een koud windje. Vragend, pratend en flyers uitdelend. In onze gele jassen met luid en duidelijk ons logo. Over onze uitgangspunten, speerpunten en standpunten. Veel mensen weten nog niet wat ze op 21 maart gaan stemmen. Ze vragen naar waar we het verschil mee willen gaan maken in klinkklare taal. Ook Leusdenaren die helemaal geen vertrouwen hebben in de lokale politiek of in ons. Landelijk hebben jullie er een potje van gemaakt. “Of we van een actie van de Jumbo waren” zei ook nog een geinponem, maar hij zou wel op ons stemmen.

Een ontmoeting.

Ik raakte in gesprek met een vrouw die zat te wachten op een bankje. Ze had net vis besteld. Op mijn standaard openingsvraag of ik haar iets mocht vragen, zei ze openhartig ja. Ze bleek een kwieke dame van 88 jaar en nog zelfstandig wonend met haar man van 92. Haar grootste actuele probleem was dat de gemeente zo ver weg was. Ik keek haar vragend aan. “Ik en mijn man hebben een nieuw paspoort nodig” zei ze. Omdat haar man echt slecht liep en zelf aanwezig moest zijn voor vingerafdrukken, betekende dat dat ze ook vanwege de wachttijden op zag tegen de regio taxi. Ze zei dat ze contact zou zoeken met Stichting Wensboom Leusden die al meer geholpen had.

Naderhand heb ik me in haar positie proberen te verplaatsen. Had ze kinderen, buren, familie die haar hielpen ? Zou er een keukentafelgesprek geweest zijn of kende het sociale team, LL2, wijkverpleegkundige of huisarts het stel en de thuissituatie ? Ik hoop het voor haar en met name haar man. Het is uitgerekend het paspoort en de gemeente die haar de grootste actuele kopzorg geeft. Misschien tijd voor een mobiele service van de gemeente.

Zorg Akkoord.

Op de Hamershof kwam ik ook Erik Jan Tuininga van de Initiatiefgroep Van Onderen Op tegen. Wat mag Leusden zich gelukkig prijzen met zo’n initiatiefrijke groep onder aanvoering van de voormalig professor in de maatschappelijke betekenis der wiskunde en natuurwetenschappen. Ik werk zelf (overdag) in de zorg dus vanaf het begin ben ik deelgenoot van hun idee om in Leusden een Zorg en Welzijn Akkoord te sluiten. We hebben dat in ons programma ook overgenomen. Erik Jan vertelde dat hij een pact aan het maken is met de ANBO (ouderenbond). Nog meer krachten bundelen. Wat mij betreft staan we daar als GroenLinks-PvdA vierkant achter.

In ons programma willen we meer aandacht, informatie en hulp waar nodig voor (onder andere) ouderen. Langer zelfstandig kunnen wonen, betekent beleid initiëren zodat woningen aangepast of nieuwe aangepaste woningen kunnen worden gebouwd. Goede mantelzorg, huishoudelijke hulp waar nodig, contact met het sociale team, wijkverpleegkundige en huisarts is en blijft een pre. En vergeet de verborgen eenzaamheid en depressie bij oudere inwoners niet. En als daar binnen de budgetten die we van Den Haag krijgen niet genoeg ruimte voor is, dan zijn wij als GroenLinks-PvdA bereid om daar ruimte voor te maken.

Laten we met Erik Jan zorgen dat de Zorg een Akkoord krijgt.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA
Marcel.sturkenboom@gmail.com
0653234705

Blog 3. Iedereen een fatsoenlijk leven.

Het was me het weekje wel. Minister Halbe Zijlstra om een leugentje naar huis, Sven Kramer, de “machine” geen en Esmee Visser de “onbevangen debutante” wel een gouden Olympische medaille. Op de achtergrond werd nog een vuiltje “matchfixing” van 4 jaar geleden uitgevochten. Jille Anema (de coach van o.a. schaatser Bergsma) zou als toenmalig coach van het estafetteteam van Frankrijk, Nederland geld geboden hebben. “Boeien” zult u zeggen. Er zijn wel andere dingen waar wij ons druk over zouden moeten maken. Maar toch.

Cultuurdebat.
Als fractie zijn we zeker met andere dingen bezig. De campagne richting 21 maart is begonnen. In het volledig uitverkochte Theater de Tuin traden vertegenwoordigers van alle fracties en cultuurorganisaties met en tegen elkaar in de arena. De essentie van de discussie en alle verkiezingsretoriek lag in de vraag of en hoeveel de gemeente zou (moeten) willen bijdragen aan culturele activiteiten. Denise Houtveen en Erik van Beurden verwoordden de mening van GroenLinks-PvdA uitstekend. Wij willen dat er een Cultuur Fonds komt waar de betrokken organisaties zelf over gaan. De gemeente stopt hier wat ons betreft jaarlijks minimaal € 75.000 in. We willen ook grootschalige culturele evenementen ondersteunen.

Campagne voeren betekent ook de straat op. We kregen afgelopen week veel positieve reacties nav onze actie met een knipoog op Valentijnsdag. Kijk maar op onze website als u nog een date met een van ons op 21 maart wilt hebben. De actie is gelijk een gelegenheid om het over Leusden en ons programma te hebben. Dat levert ook stevige discussies op, maar over één ding zijn we het meestal eens. Het is niet slecht wonen en leven in Leusden maar er blijven echt inwoners die onze steun nodig blijven houden om een gezond en goed leven te kunnen leiden. Het is ook niet voor niets een van onze speerpunten.

Gezond en goed leven.

De GGD en SNO presenteerden de ervaringen met Leusden Fit, een initiatief van onze wethouder Erik van Beurden. Het programma is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle inwoners van Leusden. De buurtsportcoaches van SNO begeleiden beweeg- en sportprogramma’s maar geven ook voorlichting aan jong en oud Leusden zodat ze weten wat het effect van (te veel of te weinig) eten, bewegen of stress is. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar de GGD die het programma aan de hand van harde variabelen monitort is positief.

Ik ben echter wel geschrokken van de eveneens gepresenteerde cijfers van het Nederlands Jeugd Instituut over Leusden. Er blijken 384 eenouder gezinnen in onze gemeenschap die in problemen verkeren. Het relatief hoge aantal lijkt het gevolg van een vechtscheiding. De psychologische (strijd tussen papa en mama), sociale (participanten en wonen) en financiële (inkomen) barrières stralen met name als er kinderen in het spel zijn op hen af. Mindere schoolprestaties, gepest worden, niet kunnen deelnemen aan culturele of sportactiviteiten is wat zij meemaken. Ik heb het College al eerder aangespoord om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Jeugdsport – en cultuurfonds dat juist voor deze kinderen is ingesteld. Als oud voorzitter van dit fonds in de provincie Utrecht weet ik daar alles van. Dit fonds krijgt zelfs van het huidige Kabinet nog meer budget. Kom op College: geen excuses meer. Help deze kinderen.

Aangifte tegen tabaksindustrie.

Er is nog wat dat me aanspreekt. Advocaat Bénédicte Ficq heeft aangifte gedaan tegen de sigarettenindustrie vanwege het opzettelijk beschadigen van de gezondheid. Zij stelt dat “het een onomstotelijk bewezen feit is dat de sigaret steeds meer ontworpen wordt met het doel om mensen verslaafd te maken. En dat expres ‘breinziek’ maken is crimineel. Ficq voert artikel 300, lid vier van het Wetboek van Strafrecht aan, waarin staat dat het opzettelijk benadelen van iemands gezondheid onder mishandeling valt. ”

Wordt het niet tijd dat ook wij als Leusden ons aansluiten bij deze aangifte ? Steeds meer zorgorganisaties en gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht hebben dat al gedaan. Iedere inwoner van Leusden moet natuurlijk zelf bepalen of hij of zij rookt. En Leusden zou moeten bevorderen dat anderen daar waar dan ook geen last van hebben. Deze actie is echter gericht tegen het handelen van de tabaksindustrie. Ik ben benieuwd wat u er van vindt. Ik ben voor. Laat mij weten wat u vindt door te reageren op deze blog of mijn tweet. Als er steun is dan weet ik onze fractie en het College wel te vinden.

Marcel Sturkenboom
Lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Blog 2. Dream Team

f5462216-c790-4da1-b6fa-d3cb7e8e895aBlog 2. 3 februari 2018

Van oudsher herinnert het Dream Team aan de tijd dat de dik betaalde sterren van het Amerikaanse basketbal zich verzamelde om tijdens de Olympische Spelen veelvuldig goud te behalen. Als Hollanders denken we liever aan het Nederlands Elftal dat in 1988 Europees Kampioen Voetbal werd. Iedereen kent de beelden van de glorie tocht door de Amsterdamse grachten. Waarmee ook de teleurstelling van het verlies in 1974 van Duitsland weggepoetst werd. Ook voor mij want in mijn examenjaar middelbare school ben ik met 3 maten bij alle wedstrijden in Duitsland aanwezig geweest. En nog geslaagd ook. Wat een tijd (geleden). Maar als volleyballer denk ik liever terug aan het sportmoment van de 20e eeuw: de gouden Olympische plak die onze jongens olv Ron Zwerver en Peter Blangé in 1996 in de 5e set na een heroïsche strijd tegen Italië behaalde. “Blog 2. Dream Team” verder lezen

Blog 1. Blikvangers

Verhalen van een Lijsttrekker.
27 jan 2018.

Vandaag hedcaa7aba-c241-46e6-a0bc-d7d310ee09b8bben we opnieuw met zo goed als de hele GroenLinks-PvdA fractie mee gedaan aan de actie van Opgeruimd Leusden om ons dorp schoon en toonbaar te houden. Wederom werden we samen met veel anderen door het duo “Appel en Eelman” ontvangen. Zo’n typisch voorbeeld van een Leusdens – in dit geval marketing en communicatie – bedrijf “Blog 1. Blikvangers” verder lezen

Verkiezingsprogramma gereed

Het Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA 2018 t/m 2022 is klaar. Voor ons staan een sociaal, ecologisch en economische duurzaam Leusden met inwoners die de zorg en welzijn krijgen die nodig is en die zelf kunnen beslissen over hun leefomgeving centraal.

Het verkiezingsprogramma is te raadplegen door op de volgende link te klikken: verkiezingsprogramma of in het bovenstaande menu te klikken op verkiezingsprogramma.

 

Een mooi divers team met nieuwe en bekende kandidaten

Zaterdag 13 januari 2018 is er door de huidige fractie, nieuwe fractie en bestuur gewerkt aan de afronding van het verkiezingsprogramma en ook heeft de campagnecommissie het campagneplan gepresenteerd. Tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie in Antares is de start van de campagne ingeluid. Binnenkort leest u meer hierover op deze website. Een van de afspraken is dat we vanaf heden werken met een gezamenlijke website en dat fractieberichten niet meer gepubliceerd worden op de eigen website van de PvdA en GroenLinks m.u.v. specifieke landelijke partij informatie.  Het verkiezingsprogramma wordt binnen 2 weken op deze website gepubliceerd.

potentiele-nieuwe-fractie3

Onze kandidaten vlnr met nummers kandidatenlijst: Leo Lindhout (9), Fenneke van der Vegte (5), Riet Koetsenruijter (8), Marcel Sturkenboom (1 lijsttrekker), Erik van Beurden (3 wethouder), Like van der Ham-van Hulten (2), Denise Houtveen (4), Frans Anten (6) en Erwin Bruinsma (7).